top of page

FRIVILLIG-CV

FRIVILLIGT ARBEJDE SKAL SIDESTILLES MED FRITIDSJOB

"Jeg er komplet ligeglad med dine karakterer - på dit CV kigger jeg først og fremmest på, hvor du har arbejdet frivilligt!"

Ordene kom fra Johanne Schmidt Nielsen lørdag morgen, da hun åbnede INSPIRATORIUM-konferencen i april 2022. Ordene hensatte salen i overrasket tavshed, og da Uffe Elbæk gentog pointen om eftermiddagen, begyndte mange deltagere at forstå, at deres arbejde i festudvalg, elevråd, klubber og NGO'er ikke bare er værdifuldt for fællesskabet - men i høj grad også værdifuldt for deres egne CV'er.

Overraskelsen ledte til en diskussion, som konkluderede at for få unge forstår CV-værdien af det frivillige arbejde, hvorfor mange prioriterer lektierne og fritidsjobbet først.

"Hvis nu frivilligt arbejde får samme plads på CV'et som karakterer og erhvervserfaring, så vil det helt sikkert rykke noget..." konkluderede en deltager. Salen var enig.

INSPIRATORIUM har derfor udviklet et 'Frivillig-CV', målrettet søgning af studie- og fritidsjobs, praktikpladser og naturligvis frivilligjob. Her sidestilles det frivillige arbejde visuelt med uddannelse og joberfaring.

Håbet er, at alle unge vil indse, at et CV med fin balance mellem de tre elementer, giver et forspring i jobsøgningen. 


 

JOHANNE.jpg

GODE HENVISNINGER

CV.jpg

Screenshot af det kommende Frivillig-CV, som unge kan bruge til at søge studie- og fritidsjob, praktikplads og frivilligjobs med. 

"Jeg er ligeglade med jeres karakterer!" Johanne Schmidt Nielsen chokerede en sal af unge konferencedeltagere. De kvitterede med at at få ideer og udvikle det nye Frivillig-CV.

bottom of page