top of page

3 ÅBNE MODELLER – OG EN MÅLRETTET INDSATS

Her inviterer vi med frivillige workshop i skoletiden alle skolens elever til at engagere sig i og bidrage til interesse-bårne fælleskaber. Deltagerantal er naturligvis usikkert - men 5 personer er nok til at få en snebold til at rulle.

 

Workshoppen

 1. Etablerer de første strukturer til en ny, interesse-baseret cirkel

 2. Fastlægger dato, indhold og to-doliste for den første elev-drevne aktivitet på skolen.


Invitation kan ske på morgensamlinger, digitalt på LECTIO, mailout, infoskærme og lign, via elevrådet eller klasseambassadører. Se invitationstekster på denne side.

Her inviterer vi skolens elevråd udfra ønsket at elevdrevne aktiviteter skal være forankret i elevdemokratiet. Elevrådet + suppleanter deltager i workshops, og de enkelte medlemmer engagerer sig efter evne, lyst og interesse.

Workshoppen

 1. Opsætter retningslinier for hvordan elever udenfor elevrådet kan engagere sig – og hvordan man kan rekrutterer disse. 

 2. Fastlægger dato, indhold og to-doliste for den første aktivitet.


Invitation går direkte til elevrådsmedlemmer og -suppleanter. Forpersoner og nøglepersoner i cafe-/festudvalg kn med held også inviteres. 

Her engagerer vi skolens nye elever i tæt dialog med skolens ledelse og evt. elevudvalg.

 

Indsatsen 

 • kan facilitere en fælles aktivitet, hvor alle 1.G'erne deltager og bidrager.

 • kan motivere og skabe afsæt til at engagere sig i skolens eksisterende cirkler.

 • er helt åben for lokale ideer. 

Her aftaler vi en målrettet indsats for at ny-etablere eller styrke cirkler. 
 
INSPIRATORIUM løser i efteråret 2023 konkrete opgaver med at:

 • Involvere alle 1.G'ere i en elev-drevet fredagscafe, som

  • markerer overgangen fra grundforløbsklasser til studieretningsklasser

  • markerer og visualiserer 1.G'ernes taknemmelighed til de ældre elever og de voksne for deres indsats med at give dem en god skolestart.

 • Uddanne og optimere festudvalg

 • Etablere og facilitere skoleblade

 • Facilitere den 'stilfærdige skolestart'    

INSPIRATORIUM MØDER DE UNGE ILDSJÆLE I AUGUST-NOVEMBER PÅ DISSE SKOLER 

Alssundgymnasiet, Birkerød Gymnasium, Brøndby Gymnasium, Campus Bornholm, Det Blå Gymnasium Tønder, Det Frie Gymnasium, Egedal Gymnasium, Esbjerg Gymnasium, Fjerritslev Gymnasium, Fredericia Gymnasium, Frederikssund Handelsgymnasium, Frederiksværk Gymnasium, Gefion Gymnasium, Gladsaxe Gymnasium, Hasseris Gymnasium, Himmelev Gymnasium, Hjørring Gymnasium, Høje-Taastrup Gymnasium, Kolding Gymnasium, Københavns Universitet - City Campus, Københavns Universitet - Nørre Campus, Københavns Universitet - Søndre Campus, Københavns VUC, Køge Gymnasium, Mariagerfjord Gymnasium, Midtsjællands Gymnasium Haslev, Midtsjællands Gymnasium Ringsted, Mulernes Legatskole, Niels Brock Handelsgymnasium, Niels Steensens Gymnasium, Næstved Gymnasium, Nørresundby Gymnasium, Paderup Gymnasium, Randers Statsskole, Roskilde Gymnasium, Rybners Tekniske Gymnasium, Rødkilde Gymnasium, Rødovre Gymnasium. Slagelse Gymnasium, Solrød Gymnasium, SOSU Nord, Syddansk Universitet Slagelse, Tietgenskolen Odense, Taastrup City Gymnasium, Vestfyns Gymnasium, Viby Gymnasium, Aalborg Handelsskole, Aarhus Katedralskole 

 • Hvor meget tid har I brug for?
  35-45 mins for en workshop - ikke mere end det. Vi taler 8-10 minutter - herefter overtager deltagerne, mens vi faciliterer deres retning, energi og leder dem mod konklusionen: "Hey, lad os få sat en aktivitet i søen her på skolen." Budskaberne er ret simple, energien høj - og vi ønsker ikke at der skal gå møde i den. Den bedste brainstorm afsluttes, når energien er højst, så eleverne forlader lokalet med en stærk følelse af, at nu skal der ske noget. Vi medbringer 6 'standard-workshops' og 3 mand - så vi afvikler 2 x 3 workshops indenfor ét undervisningsmodul.
 • Skal ALLE elever samles?
  Nej, kun de interesserede - resten skal blot til undervisning som de plejer. Vi ønsker at samle de reelt interesserede med størst potentiale til at blive de ildsjæle, der tager tovholder-rollen på sig. Så skal flere nok følge med henad vejen.
 • Skal vi aflyse undervisning?
  Nej, workshoppen er tænkt som et tilbud til interesserede elever, der godt kan håndtere (og indhente) 3 kvarters fravær. Godskriver skolen fraværet, er det et stort plus – og det lader heldigvis til at være reglen frem for undtagelsen landet over. Vi kan sagtens rapportere hvem der deltager.
 • Kan I samarbejde med elevråd og cafeudvalg?
  JA - for pokker da. Jo mere jo bedre... INSPIR er også sat i verden for at give de eksisterende aktører på skolen (elevråd, festudvalg, fredagscafé - og alle de andre) nogle store og synlige sejre. Nogen kalder os Cafeudvalgenes DGS/LH, og det er måske ikke helt forkert. Vi interesserer os dog overhovedet ikke for politik og elevrepræsentation – kun i at skabe et godt og inkluderende socialt liv. INSPIR er derfor aldrig konkurrenter til de bestående udvalg – vi er en samarbejdspartner, der leverer: - Netværk og erfaringsudveksling - Træning og dygtiggørelse af udvalgsmedlemmer - Landsdækkende og meningsfulde aktiviteter - Social og kulturel kapital til udvalgenes ildsjæle
 • Hvem er de 'FRIE ILDSJÆLE' I taler om?
  Det er de kreative og kraftfulde elever, der hele tiden får nye og gode ideer - men alt for ofte bremses af langsommelige processer med møder, udvalg, ventetid og bureakrati. Hvis de får en ide til en brætspilscafé, så går de igang med at planlægge den med det samme - og de gider ikke vente flere uger til næste elevrådsmøde. FRIE ILDSJÆLE er primært optaget af ideen, projektet og gennemførslen – ikke af hvilken forening der står bag. De agerer meget autonomt, til grænserne (og nogle gange lidt over) - til gengæld får de tingene gjort. De er født utålmodige – så hvis de ikke kan gennemføre deres ide i næste uge på skolen, så gør de det bare et andet sted. Eller får en ny ide...
 • Hvordan kan det være gratis for skolen?
  Fordi gode folk hos Tuborgfondet, Dansk Ungdoms Fællesråd, Københavns Universitet og FrederiksbergFonden har indset, at de skaberkraften hos de 'frie ildsjæle' (som keder sig til møder) skal sættes fri i skolerummet på en ny måde. Derfor går INSPIRATORIUM til sagerne på en lidt anderledes måde, hvor vi skruer ned for mødestemning, dagsordner, referater, ventetid – og op for kreativitet, handlekraft og eksekvering.
 • Er INSPIRATORIUM en virksomhed eller en forening?
  INSPIRATORIUM er en frivillig, folkeoplysende forening med CVR-nummer 41327286. Vi har en lille bestyrelse bestående af 3 personer, som er valgt for 2 år på generalsforsamlingen i 2022.
 • Er I til for elever eller studerende?
  Vi er til for ildsjælene - og de findes i folkeskolens sidste klasser, på ungdomsuddannelserne og på de videregående uddannelser. INSPIRATIONs netværk er for alle, der vil bidrage med viden og erfaringer - uanset alder og studieretning.

INVITATIONSTEKSTER

KOPIER OG INDSÆT MEGET GERNE I DE INVITATIONER I SENDER TIL ELEVERNE   

VÆR MED TIL AT STRIKKE VERDENS LÆNGSTE HALSTØRKLÆDE 
Gymnasielever over hele landet strikker halstørklædet i skoletiden – og når rekorden er slået, forærer vi det som julegave til hjemløse.
Vær med, hvis du elsker - eller vil elske at lære - at strikke eller hækle.BLIV ONKEL ELLER TANTE FOR SKOLENS SPONSORBARN 
Har du en time ekstra om måneden til at løse konkrete, praktiske opgaver, kan du gøre en kæmpe forskel for både børn og elefanter. 
Vær med, hvis du synes skolen skal have sit eget sponsorbarn - eller hvis du vil være onkel for en sponsorelefant.


VIL DU BRINGE SMIL PÅ DINE KAMMERATERS LÆBER? 
Er du et krea-hoved, der elsker at sprede hygge, kærlighed og god stemning – så lad os sammen gøre skoledagen mere hyggelig og kærlig.
Vær med, hvis du bare elsker at hygge – og elsker når andre hygger sig.


SKRIV TIL DET NYE SKOLEBLAD
I skolebladet dokumenteres livets gang på skolen med interviews med spændende personer og artikler fra fester og aktiviteter, men du kan også læse næste måneds horoskop, digte og andet sjovt. 
Vær med hvis du elsker at skrive - for skal helt sikkert have et skoleblad her på skolen.


BIDRAG TIL SKOLENS EGEN KUNSTBOG? 
Sidste år udgav gymnasieelever i Birkerød og Frederiksværk coffeetable-bøger med elevernes billedkunst, noveller og lyrik. Det skal vi da også - se bøgerne her: https://www.unge-ord.net/f
Mød op, hvis du brænder for at skrive eller lave kunst - og drømmer om at blive udgivet.


VÆR MED TIL AT ARRANGERE DM I RØVHUL 

Alle kender kortspillet Røvhul, men Danmark har endnu ikke en præsident. Derfor spiller elever fra hele Danmark om at blive årets præsident i efteråret - og vi skal sende skolens egen præsident til finalen.
Mød op, hvis du elsker at spille og arrangere spilaftner. 

bottom of page