top of page

FORLØBET 2023 

CIRKELSPARKER

MAJ-SEPTEMBER 2023
Video- og lydbaserede online-moduler.

 • Ungdomskultur anno 2023

 • Ildsjæle
 • Hvordan fungerer Cirkler

 • Frivillighedstyper

 • Ledelse af frivillige

 • Kulturel & social kapital

MAJ 2023

Online-seminarer
"Sådan forventningsafstemmes og stilles de rigtige spørgsmål til ledelsen når I skal til planlægningsmøde i juni".

MEDIO JUNI 2023
Planlægningsmøde med skoleledelsen

PRIMO/MEDIO AUGUST 2023

Cirkelsparker Kickoff
Kursusdag med networking, inspiration, erfaringsudveksling og energiboost.

kl. 12.00 - 20.00 i 15 danske byer

27.-29. OKTOBER 2023

Verdensmålene omsat til sociale events

Konference i København

 • Inspirational talks

 • Erfaringsudveksling

 • Udvikling af aktivitetskatalog med udgangspunkt i FNs verdensmål.

OPSTART FORSOMMER 2023

AUGUST-SEPTEMBER 2023
Video- og lydbaserede online-moduler.

 • Ungdomskultur anno 2023

 • Ildsjæle
 • Hvordan fungerer Cirkler

 • Frivillighedstyper

 • Ledelse af frivillige

 • Kulturel & social kapital

ULTIMO AUGUST 2023

Online-seminarer
"Sådan forventningsafstemmes og stilles de rigtige spørgsmål til ledelsen når I skal til planlægningsmøde i juni".

PRIMO SEPTEMBER 2023
Planlægningsmøde med skoleledelsen

ULTIMO SEPTEMBER 2023

Cirkelsparker Kickoff
Kursusdag med networking, inspiration, erfaringsudveksling og energiboost.

kl. 12.00 - 20.00 i 10 danske byer

27.-29. OKTOBER 2023

Verdensmålene omsat til sociale events

Konference i København

 • Inspirational talks

 • Erfaringsudveksling

 • Udvikling af aktivitetskatalog med udgangspunkt i FNs verdensmål.

OPSTART AUGUST 2023

SKOLELEDELSE

APRIL-MAJ 2023  //  AUGUST 2023
Rekruttering af kandidater


MAJ-AUGUST 2023

Smugkik på elevernes online-moduler.

Voksne kan også lære en masse

MAJ-AUGUST 2023
Hvilken slags Cirkelsparker(e) ønsker I?

 • Enkeltperson / Gruppe / Trojka?

 • Lønnet / ulønnet?

 • Elevrådsbaseret / Frie Fugle?

 • Kommunikationsplan (SoMe)?


JUNI 2023  // AUGUST 2023
Planlægningsmøde med Cirkelsparker(e)

 • Elevråds-baseret / Fri fugl?

 • Forventningsafstemning

 • Fastlæggelse af målsætninger

 • Fastlæggelse af budget

FORSOMMER & SKOLESTART 2023

bottom of page