top of page

Den klassiske forening med vedtægter og årlige generalforsamlinger fravælges i høj grad af den nye generation af FRIVILLIGE. Vi kalder disse for 'Frie Ildsjæle.'

FRIE ILDSJÆLE føler sig ikke hjemme i de voksnes klassiske udvalgsstrukturer og -hierarkier, og de gider slet ikke gå til møde
om to uger
. I stedet opsætter de strikkeklubber, LAN-parties, læsekredse, brætspilcafeer i morgen – og forbereder Valentines-eventet ved at klippe 1.000 røde hjerter aftenen før.

Fordi de kan – og fordi de ikke kan lade være.

En nøgle til et sundt og rigt socialt liv på campus er derfor at skabe en frivillighedskultur og -struktur, der gøder, vander og
kultiverer de frie ildsjæle, hvis energi og skaberkraft skal være grundsubstansen i den ramme vi sammen med skoleledelser bygger, så ildsjælene kan trives deri.

UNGES FRIVILLIGHED

Der er i de senere år sket en række forandringer i den måde, som borgere engagerer sig i civilsamfundet på. Bl.a. er der i dag en tendens til, at frivillige typisk er frivillige i kortere perioder, i færre timer og på konkrete aktiviteter. 
SE ARTIKEL HER

Tendenser i det frivillige engagement

TEORI, BEGREBER OG METODE

NY FRIVILLIGHED

Frivillige stiller også i højere grad krav om frihed, selvrealisering, valgmuligheder og konkrete synlige resultater. Disse forandringer omfatter især de unge, der både er mere midlertidigt engagerede og oftere er frivillige uden at være medlemmer af foreninger.
SE VIVES FRIVILLIGHEDS-UNDERSØGELSE 2021 HER

Frivillighedsundersøgelsen

En af Danmarks og verdens største frivillig-organisationer har set skriften på væggen og tilbyder nu ildsjæle en fleksibel, uforpligtende og tidsbegrænset struktur at engagere sig i. 
LÆS OM RØDE KORS' PARATHJÆLPERE HER

Røde Kors' PARATHJÆLPERE

bottom of page