top of page

Der er 3 grundlæggende motiver til at gøre en frivillig indsats. Ingen er bedre end andre, sålænge indsatsen bærer frugt for fællesskabet.

INSPIRATORIUMS 3
arketyper – KAPITALISTEN, IDEALISTEN OG SOCIALISTEN – bærer vi alle i os, og alle ildsjæles motiver er en blanding af de tre.

Det er vigtigt at fastslå, at den enkelte ildsjæls 
blandingsforhold varierer fra indsats til indsats – og i forskellige epoker i livet.

Vi bruger forståelsen af 
arketyperne og blandingsforholdet som redskaber til at gennemskue, hvad der er på spil for den enkelte ildsjæl, hvilke ønsker til outcome denne har – og dermed hvilken 'kapital' vi kan belønne og vise anerkendelse med.

Den dygtige frivillig-leder designer fra start sin aktivitet således, at alle ildsjælens 3 'ISTER' kan belønnes og formulerer det tydeligt for ildsjælen, så denne kan holdes motiveret fra start til slut.  

KAPITALISTEN

Bevidst om at få noget igen for sin indsats, fx. festivalbilletter, CV-boost eller eksponering.
Ses ofte på tillidsposter eller som festivalfrivillig. 

IDEALISTEN

Vil rigtigt gerne redde en verden (stor eller lille), og er dybt følelsesmæssigt engageret i sin sag.
Ses ofte i velgørenheds-NGO'er.

SOCIALISTEN

Engagerer sig for at være en del af et socialt netværk mere end for en konkret sag eller projekt. 
Ses ofte i hyggelige sammenhænge.  

ILDSJÆLE

EN TYPISK ILDSJÆLS FRIVILLIGE ENGAGEMENT I...

... SKOLENS FESTUDVALG

... ROSKILDE FESTIVAL

... SKOLENS STRIKKEKLUB

UNGE INDSJÆLE IDAG

Kunsten er at finde en mellemvej mellem fraværende og kontrollerende grænser, hvor engagementet får plads til at udfolde sig.

Til min overraskelse fandt både elever og frivillige en række kvaliteter ved de mange grænser. For de frivilliges vedkommende var det netop muligheden for at kunne yde en fokuseret, afgrænset og ”ikke-socialt invaderende” indsats – og gøre en konkret forskel – der appellerede til dem. Adspurgt direkte viste det sig, at det primært var selve aktiviteten og ikke organisationen som helhed der tiltrak. De dybt engagerede unge var ofte aktive i flere forskellige organisationer, hvilket var muligt, fordi det at gøre en forskel i denne og andre organisationer ikke var et ubegrænset foretagende der krævede hele deres liv og totale hengivenhed.


- Sociolog Ane Grubb

Holder ildsjæle sommerferie?

HOLDER ILDSJÆLE SOMMERFERIE?

I en verden uden institutioner og autoriteter, som de tror på og bekender sig til, skaber de nemlig deres egne veje til formålstjenlige systemer og strukturer.

Som leder skal man derfor anerkende det helt afgørende træk hos Z’erne: Nemlig at de SKAL have mulighed og frihed til både at være medskabere af indholdet, produkterne, vision og mission. De er vant til at tage ansvar på de her områder, og får de ikke opgaver, der modsvarer deres initiativ og deres kreative kraft, løber de hurtigt et sted hen, hvor de bliver mødt.


- Sociolog Emilia van Hauen

Generation ZtreetCred

GENERATION ZTREETCRED

bottom of page