top of page

SKOLEBLADET

KICKSTART

GØR DET NEMT

Et skoleblad var tidligere afhængig af, at en stor redaktion med redaktører, skribenter, layoutere og illustratorer kunne sammensætte et blad på 24 sider til deadline 4-6 gange årligt.

Processen var fyldt med benspænd. Har vi stof nok? Kan nogen designe bladet? Er sidetallet deleligt med 4?  Er der penge til trykning?

INSPIRATORIUM har siden 22-konferencen arbejdet på at simplificere og optimere processen med at udgive et skoleblad. Eller ... et tidssvarende medie, der kan rumme både det underholdende, det inspirerende og det fordybende, drevet af en redaktion afhængig af kun 2-3 ildsjæle.

I KRYDSFELTET MELLEM INSTAGRAM OG DAGBLADENE
Softwaren InspirMag skaber et mobilvenligt skoleblad efter de unges øjne og digitale virkelighed, som forener de hurtige, billedbårne historier (insta) med de klassiske længere, oplysende baggrundsartikler, interviews og reportager (dagbladene).

InspirMag er ikke blot fri for bannerreklamer og adwords, men også for de eksterne links, der nemt flytter læserens opmærksomhed væk fra artiklens budskab.

Se eksempel på et skoleblad lavet med InspirMag.

KORT & GODT

FACILITERING

  • Indledende redaktionsmøde
    (lokalt eller online)

  • 2 online coaching sessions til redaktører

INSPIRATION & NETVÆRK

​​

LANDSDÆKKENDE AKTIVITET

-

PRODUKTER

PRIS: kr. 3.800,-

–  OG GØR DET MOBILT

bottom of page