top of page

INSPIR-METODEN

Den studerende inviteres ind i et trygt, faciliteret og inspirerende rum uden præstationskrav, hvor denne møder andre med samme interesser.

RUM

LUNCH-TALKS
WORKSHOPS
ONLINE-LABS

Fælles AHA-oplevelser i det fysiske eller virtuelle rum definerer og manifesterer det nye interesse-fællesskab. 

Interessefælleskabet styrker relationerne de studerende imellem.

RELATIONER

IDEER
KNOW-HOW
MOTIVATION
SUPPORT
NETVÆRK

Cirkelsparket giver ideer, mod, know-how og netværk til at planlægge fællesaktiviteter – og formerer dermed en cirkel.


CIRKELSPARKET
 

Cirklen tager egne initiativer og inviterer nye studerende ind i fællesskabet. 

ROTATION

AKTIVITET
FÆLLESSKAB
NYTTE

Cirklen fungerer selvstændigt og selv-supplerende, når deltagerne vandrer ind og ud og ildsjælene modtager og videregiver fakler.

bottom of page