top of page

NØDVENDIG
NYTÆNKNING

Dagens 18-årige oplever og agerer betydeligt anderledes i verden end unge gjorde før årtusindskiftet. At de fleste undervisere og ledere i det danske uddannelsesmiljø er formet af 'den gamle tid' resulterer mange steder i tydelige strukturelle udfordringer. 

Forskellen eksponeres måske tydeligst i måden unge i dag engagerer sig i frivilligt arbejde og fritidsundervisning.

Folkeoplysningen formede gennem den 20. århundrede et ForeningsDanmark, som i 2023 har store problemer med at tiltrække de unge. De kommunale ungdomsskoler og især aftenskolerne er en skygge af tidligere årtiers selv.


Årsagerne er naturligvis mange og komplekse, og folkene bag INSPIRATORIUM har brugt de seneste år på henh. Københavns Universitet (antropologi) og Zealand (leisure management) på at studere den morderne ungdomskultur.

Vi er dermed opdateret med både den nyeste teori empiri på området, og har både workshops og foredrag i skuffen til ledelsens næste inspirationsdag. Vi kan bidrage med indsigter i...

  • 'Frie Ildsjæle' - og deres motivation

  • Fra rationel valorisering til affektiv valorisering

  • Vigtigheden af social og kulturel kapital

  • Frivillighedskultur

  • Kommunikation til og ledelse af frivillige

UNGES FRIVILLIGHED

Der er i de senere år sket en række forandringer i den måde, som borgere engagerer sig i civilsamfundet på. Bl.a. er der i dag en tendens til, at frivillige typisk er frivillige i kortere perioder, i færre timer og på konkrete aktiviteter. 
SE ARTIKEL HER

Tendenser i det frivillige engagement

Frivillige stiller også i højere grad krav om frihed, selvrealisering, valgmuligheder og konkrete synlige resultater. Disse forandringer omfatter især de unge, der både er mere midlertidigt engagerede og oftere er frivillige uden at være medlemmer af foreninger.
SE VIVES FRIVILLIGHEDS-UNDERSØGELSE 2021 HER

Frivillighedsundersøgelsen

En af Danmarks og verdens største frivillig-organisationer har set skriften på væggen og tilbyder nu ildsjæle en fleksibel, uforpligtende og tidsbegrænset struktur at engagere sig i. 
LÆS OM RØDE KORS' PARATHJÆLPERE HER

Røde Kors' PARATHJÆLPERE

bottom of page