top of page

NY EFTERÅRS-TRADITION

1.G'ERNES FREDAGSCAFE

EN 1.G-ARRANGERET FREDAGSCAFE
SLÅR 10 FLUER MED ET SMÆK

 1. Skaber en 'overgangsrite' fra grundforløb til studieretningsklasser.

 2. 1.G'erne får sagt tak til lærere og ældre elever for en god velkomst.

 3. Værdierne 'taknemmelighed' og 'respekt' visualiseres i skolerummet resten af skoleåret.

 4. Alle 1.G'ere oplever (og får med lidt held smag for) at bidrage til fællesskabet.

 5. Viser at skolen prioriterer alle typer og temperamenter.

 6. Skaber nye relationer på tværs af klasser og årgange.

 7. Elevrådet viser sin spændende side

 8. Alle de fællesskabende cirkler kan rekruttere nye medlemmer 

 9. Alle de fordybende cirkler kan rekruttere nye medlemmer

 10. Fis-og-Ballade-cirklerne kan rekruttere nye medlemmer

DET PRAKTISKE

Dette er naturligvis blot et forslag og kan tilpasses både antallet af 1.G'ere, tidsrum, indhold etc.

CAFE-DAG minus 7-14 dage
Workshop-modul for 1.G'erne i undervisningstiden, hvor alle bidrager til cafeen ved at løse opgaver i en på forhånd tilvalgt gruppe. Grupperne faciliteres (læs: ledes) af en lærer eller elever fra elevudvalgene.

 • PR-gruppen
  SoMe-udvalget / Skolebladet

 • Velkomstkomiteen
  Skolebladet / festudvalget

 • Bargruppen
  Café- og festudvalget

 • Pynte-gruppen
  Café- og festudvalget

 • AWARD-grupper
  Elevrådet
  Der kan nedsættes 1-15 forskellige grupper alt efter elevmængde.

 • Aktivitetsgrupper
  -  Velgørenheds-event
  -  Spil-event
  -  Strikke-event
  -  Open MicCAFE-DAG minus 1-7 dage
Ildsjælene blandt 1.G'erne forbereder cafeens aktiviteter udenfor skoletiden, assisteret af 2.-3.G'ere fra de etablerede udvalg:

 • PR-gruppen markedsfører cafeen

 • Bar-gruppen køber ind  

 • Pynte-gruppen klippe-klistrer

 • Award-gruppen afvikler afstemning

 • Aktivitets-grupperne forbereder

CAFE-DAG 
Ildsjælene i de enkelte grupper fuldfører deres opgaver, assisteret i nødvendigt omfang af lærere og de ældre udvalgsfolk.

 

CAFE-DAG plus 3-4 dage

Ildsjælene modtager skolens og elevernes ros og anerkendelse i skolebladet.

DE UNDERLIGGENDE TANKER

1. OVERGANGSRITEN
Stort set alle livets sociale overgange er sovset ind i festlige og højtidelige ritualer. Overgangen fra grundforløb til studieretningsklasser markeres dog sjældent, selvom forandringen faktisk er ret betydningsfuld i et teenage-liv. 

2. TAK – med et awardshow
Højtideligheden i den festlige fredagscafe udgøres af et award-show, hvor 1.G'erne stemmer om og uddeler en række priser til lærere og 2.G'erne. Intentionerne med AWARD-showet er:

 • 1.G'erne siger kollektivt 'tak' til de, der har gjort en indsats i skolestarten.

 • 2. og 3.G'erne motiveres til at deltage.


3. DEN SYNLIGE TAKNEMMELIGHED
Alle prismodtagere får opkaldt en lokation på skolen efter sig, hvorefter der rent fysisk ophænges et 'vejskilt' på lokationen resten af skoleåret. Eksempler:

 • Kantinen: Mathias Tesfayes Joint

 • Aulaen: Asger Kjærs Plads

 • Musiklokalet: Lucas Westphal-vænget

 • Kontorgangen: Henrik Nevers' Passage 


4. 'TVUNGEN FRIVILLIGHED' nedbryder fordomme
Mange unge tror, at en frivillig indsats er både tidskrævende og ansvarstung. Mødepligten lærer dem, at et bidrag på 1 time om måneden er værdifuldt. For både fælleskabet og for elevens eget mentale helbred. 

5. DIVERSITET OG RUMMELIGHED
Stilfærdige aktiviteter på cafeen motiverer de mere stille og indadvendte elever til at deltage på cafeen. Aktiviteter kan være:

 • 'Strik med på verdens længste halstørklæde - som vi giver til de hjemløse.'

 • 'Tag et spil RØVHUL - og kvalificér dig til DM.'

 • 'Skriv en hilsen til skolens sponsorbarn.'

 • 'Send en kærlighedserklæring.'


6. NYE RELATIONER - uden røg og alkohol 
Kortspillet REVOLUTION (som eleverne kender som RØVHUL) erstatter de kontaktskabende replikker "SKÅL!" og "Har du ild?" med meningsfulde samtalestartere til når I mødes i tiden efter fredagscafeen. Spil-app'en sammensætter spillerne tilfældigt og faciliterer samtalen om spillebordet faciliteres, så alle får en håndfuld meningsfulde samtalestartere på hinanden.

7. ELEVRÅDETS SEJR
Elevrådet opfordres til at facilitere AWARD-grupperne på den obligatoriske forberedelsesdag, og viser dermed en positiv, inkluderende og nærværende side af sig selv. 

8. FESTUDVALGET REKRUTTERER
Café- og Festudvalgene faciliterer de praktiske grupper, hvori de kan spotte og rekruttere fremtidige bartendere, afryddere og projektledere.

9. STRIKKE-, BRÆTSPIL-, og VELGØRENHEDSCIRKLERNE REKRUTTERER
De ældre ildsjæle faciliterer aktivitetsgrupperne, og skaber dermed relationerne til nye elever med samme interessefelt.

10. HYGGE-UDVALGET REKRUTTERER
De ældre ildsjæle faciliterer hygge-gruppen, og skaber dermed relationerne til nye elever med samme interessefelt.

bottom of page