top of page

SKOLE/STUDIEÅRET 2023-24

PUST LIV I

For 5.000,- kr. om året tilbyder INSPIRATORIUM en tre-trinsraket, der skaber og sikrer bæredygtigheden af et meningsfyldt socialt liv i skolerummet:

 1. Vi kickstarter de frie ildsjæle fra årets start

 2. Vi booster og styrker de allerede etablerede udvalg

 3. Vi uddanner 'de voksne' i den nye tids frivillighed 

Alle partnerskoler tilbydes et skolebesøg med 6 inspirationsworkshops, der sår inspirerende frø og motiverer ildsjælene til at skabe en aktivitet – naturligvis med en grydeklar to-do-liste.

Workshops har udg. i 6 'interessesfærer' med simple muligheder for at gøre en frivillig indsats.
 

Gennem hele året inviteres ildsjælene til LunchTalks i spisepausen, hvor nye ildsjæle kan onboardes.

 

Ildsjæle får adgang til vidensbanken  inviteres til de motiverende INSPIR-netværk, hvor like-mindede fra hele landet er samlet.

Læs mere om de konkrete tiltag her:

Info om de konkrete interessesfærer herunder:

 • Navn linker til aktivitets-beskrivelse

 • FO/I/Æ linker til udvalgets form

Til de allerede etablerede og fungerende udvalg tilbyder vi.


I efteråret 2023 afvikles 20 workshops i hele Danmark med formålet at

 • Træne tovholdere og forpersoner i frivilligledelse

 • Dygtiggøre café- og festudvalg

 • Udvikle nye meningsskabende, landsd. aktiviteter


Læs mere om de konkrete tiltag her:

'VOKSEN-NETVÆRK'

Der er et stort ønske om erfaringsudveksling med andre 'voksne' med ansvar for elevdrevne aktiviteter, elevråd og lign.

INSPIRATORIUM planlægger at at skabe en vidensbank og afsøger sammen med en række 'voksne ildsjæle' ønsker og muligheder for at skabe en fleksibel platform for erfaringsudveksling og netværk.

Vort fokus er

 • Udvikle nye ideer

 • Dele succeser og 'best practices'

 • Skabe forståelse for den nye tids frivillighed og 'de frie ildsjæle'

 • Finde de frie ildsjæles logiske placering i en uddannelses-institutions eksisterende struktur.

bottom of page