top of page

INSPIRATORIUMS NETVÆRK

UDVIKLING, VIDENSDELING & ERFARINGSUDVEKSLING

Corona viste os nådesløst hvor sårbart et udvalg er, hvis ikke viden og erfaringer bliver givet videre. 2 års lockdown forårsagede et enormt braindrain i stort set alle sociale udvalg, som måtte starte op fra scratch med nye besætninger uden erfaring.

INSPIRATORIUM samler derfor al viden i en mobilvenlig og logisk disponeret vidensbank, hvor saldoen på de enkelte konti hele tiden vokser i takt med at nye ideer og koncepter udvikles, afprøves og evalueres.

INSPIRATORIUMS netværk rygrad er de levende NetværksChats, der samler kreative ildsjæle fra
hele landet i et digitalt fællesskab på tværs af årgange og fag.      

NETVÆRKSCHATS

Hvert netværk har en NetværksChat, hvor alle kan stille konkrete spørgsmål eller bidrage med erfaringer og ideer, når der brainstormes og udvikles nye koncepter.

NetværksChattene er facilitterede af tovholdere, så ingen spørgsmål forbliver ubesvaret.

I skol
eåret 2023-2024 inviterer vi til disse netværk

 • Forfatterspire-netværket

 • Brætspil-netværket

 • ​Kærligheds-netværket

 • Overskuds-netværket  (velgørenhed og nødhjælp)

 • Workshop-netværket  (læring og fordybelse)

 • Krea-netværket  (strikkeklubber)

 • Bar-netværket  (café- og festudvalg)

 • Underholdnings-netværket  (café- og festudvalg)

 • Scene-netværket  (musical, MGP, teater, revy)

 • Publicist-netværket  (skoleblade, SoMe-udvalg)
 • Meditationsnetværket  (afspænding)

 • Fællessang-netværket  (fællessang i frokostpausen)

 • Pop-up-netværket  (spontane, løsslupne aktiviteter)

 • Satire-netværket  (memes, fis og ballade)
 • Fritids-netværket  (aktiviteter efter skoletid)

bottom of page