top of page

LÆRINGSMÅL

En CIRKELSPARKER er en struktureret ildsjæl fra elev-gruppen, der trænes til at virke som et bindeled mellem skoleledelse og skolens cirkler af 'frie ildsjæle'.

CIRKELSPARKEREN skal kunne opfange strømninger og fællesinteresser blandt eleverne samt identificere potentielt drivende kræfter i disse interesse-cirkler – de såkaldt 'frie ildsjæle'. 

CIRKELSPARKEREN skal i øjenhøjde kunne kontakte, opfordre, motivere og støtte de frie ildsjæle i at skabe sociale begivenheder på campus.

CIRKELSPARKEREN skal kunne 'stille de rigtige spørgsmål' til ledelsen og dermed opnå indgående kendskab til rammerne for elevdrevne aktiviteter.

CIRKELSPARKEREN skal udvikle bevidsthed om og kompetencer til at rette ildsjælenes fokus på inklusion og særlige hensyn
 

CIRKELSPARKEREN skal mestre redskaber til at sikre kontinuitet ved at facilitere, at ’faklerne bæres videre’ fra år til år

bottom of page