top of page

"VI TAGER MEDANSVAR
FOR SKOLENS LIV"

for forpersoner, tovholdere, initiativtagere og frie ildsjæle

TEMA

"Sådan tager vi medansvar for en inkluderende skolestart – og sådan sætter vi skolens liv på dagsordenen før, under og efter skolestart."

09.00 - 11.30: TOVHOLDER-AKADEMIET
For forpersoner og tovholdere i skolens elevdrevne cirkler (elevråd, udvalg, klubber og selvstændige initiativer).

Vi arbejder med TEAM-LEDELSE

 • Arbejdsbog for Tovholdere

 • Den ny, tidssvarende frivillighedsstruktur

 • Aktivt elevdemokrati

 • Rekruttering og fastholdelse af frivillige

 • Kommunikation

 • Fundraising12.30 - 15.00: ILDSJÆLE-AKADEMIET
For initiativtagere, ildsjæle og powerhouses, der ikke nødvendigvis har lyst og temperament til at sidde i bestyrelser og gå til møder.
Tovholderne fra formiddagens workshop er naturligvis meget velkomne.

Vi arbejder med TEAM-WORK

 • Arbejdsbog for Ildsjæle

 • Brainstorming

 • Konkretisering og konceptualisering

 • Fundraising

 • Afvikling og evaluering

TOURPLAN

KURSUSFEE: Gratis (ITuborgfondet betaler - foreløbigt deltagerantal i parentes)

23.04 - KOLDING (10) - Fundamentet
24.04 - KØBENHAVN (15) - Demokratihuset
29.04 (11) - ESBJERG - Byens Hus
30.04 - AARHUS (9) - DGI Huset
06.05 - ODENSE (15) - Plaza Hotel
07.05 - NÆSTVED (16) - Biblioteket
13.05 - AALBORG (8) - Hovedbib.
14.05 - RANDERS (18) - Operaen
15.05 - GENTOFTE (6) - Byens Hus
16.05 - HILLERØD (12) - Klaverfabrikken
17.05 - KØBENHAVN (12) - Demokratihuset
02.05 - ROSKILDE (13) - Byens Hus

TILMELDING

MÅLSÆTNING

At skolens elevdrevne cirkler sammen og hver for sig får lagt en konkret plan for hvordan de bidrager til skolestart '24 med aktiviteter, der ...

 • præsenterer og konsoliderer skolens sociale liv.

 • rekrutterer og engagerer nye frivillige.

 • lægger op til en sundere overgang fra grundforløbs- til studieretningsklasser.

PROGRAM

Anton, 2.F og elevrådsformand, Silkeborg Gymnasium 

bottom of page